Logo Acreditare
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
Dr.Victor Babeș Timișoara

secretariat@vbabestm.ro
Legislație
Acte necesare pentru ...
Internare

Pacientul se va prezenta la spital cu următoarele documente:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu;
 • BI sau CI, pașaport sau certificat de naștere (minori sub 14 ani);
 • Card de sănătate sau adeverință înlocuitoare a cardului de sănătate;
 • Adeverință de asigurat standard din care să reiasă numărul de zile de concediu medical efectuate în ultimele 12 luni, pentru salariați, în vederea eliberării concediului medical;
 • Dovada asigurării SIU – verificarea se realizează la Biroul de Internări;
 • Eurocard – pentru cetățenii Uniunii Europene;
Externare

Medicul curant ia decizia externării, după evaluarea stării de sănătate a pacientului și informează pacientul cu 24 de ore inaintea externării. Pacientul primeste la externare următoarele documente:

 • Biletul de externare;
 • Scrisoarea medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu;
 • Rețetă compensată / gratuită după caz;
 • Indicații privind regimul alimentar și de viață;
 • Recomandări privind tratamentul la domiciliu;
 • Reconsult după o perioadă stabilită;
 • Concediul medical (la cerere).