Logo Acreditare
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
Dr.Victor Babeș Timișoara

secretariat@vbabestm.ro

Compartiment Juridic

La nivelul spitalului functioneaza un compartiment juridic reprezentat de Consilier Juridic Tunea Cristina Elena, telefon 0732.680.164.

Inlocuitor Consilier Balasa Cosmin din cadrul Biroului de Management al calitatii serviciilor medicale,telefon 0732.680.164.

image

Obiective

Compartimentul juridic din cadrul spitalului are urmatoarele obiective:

 • asigurarea ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale spitalului prin toate actele, mijloacele si operatiunile necesare, permise de lege;
 • asigurarea de consultanta, asistenta si reprezentare a spitalului in raporturile cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, instantele judecatoresti precum si orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina;
 • asigurarea legalitatii emiterii actelor cu caracter juridic si administrativ de catre conducerea spitalului;
 • realizarea drepturilor spitalului recunoscute prin titlu executoriu;
 • respectarea principiilor, cadrului general si procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a altor contracte specifice (servicii medicale, comodate, inchirieri, etc);
 • angajarea raspunderii disciplinare a salariatilor spitalului si aplicarea de sanctiuni disciplinare, ori de cate ori se constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara;
 • asigurarea respectarii drepturilor pacientului si a normelor de conduita etica profesionala de catre personalul medico-sanitar si auxiliar.

Atribuții

In realizarea obiectivelor de mai sus, compartimentul juridic are urmatoarele atributii:

 • colaboreaza la intocmirea de proiecte, regulamente, alte acte elaborate de unitate;
 • asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale spitalului;
 • asigura consultanta, asistenta si reprezentarea spitalului in favoarea careia isi exercita profesia, apara drepturile si interesele legitime ale acestuia in raporturile cu autoritatile publice, institutiile de orice natura si instantele judecatoresti;
 • redacteaza proiectele de contracte, precum si negocierea clauzelor legale contractuale;
 • avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic;
 • acorda consultatii si cereri cu caracter juridic;
 • redacteaza opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea spitalului.

Echipa

img

Cristina Elena Țunea

Responsabil,
Consilier juridic IA

img

Mircea Cosmin Bălașa Vîrzob

Consilier I